Sau 60 năm bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận, Cuba gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vượt qua nghịch cảnh, Cuba đang dần chuyển mình, từ một đảo quốc nhỏ bé trở thành trung tâm sản xuất vaccine COVID-19 của thế giới.

TRỌN BỘ