Mở rộng đối tượng được tiêm vaccine, tăng tốc tiêm chủng. Một cuộc đua với các biến thể virus SARS-CoV-2 để "cán đích" miễn dịch cộng đồng. Cách duy nhất để thực sự thoát khỏi đại dịch COVID-19. Nhưng…thế giới đang không đủ vaccine. Các quốc gia đang đứng trước thời khắc: chỉ cứu mình hay chia sẻ vaccine để cứu tất cả?

TRỌN BỘ