Vaccine Nano Covax do Việt Nam sản xuất đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm thứ 2. Báo cáo bước đầu cho thấy loại vaccine "Made in Việt Nam" này đạt được kết quả khả thi về tính an toàn và tính sinh miễn dịch.

TRỌN BỘ