Đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 3,4 triệu người tử vong, trong đó có ít nhất 115 nghìn nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới, do đó kêu gọi thế giới hãy chống dịch như thời chiến.

TRỌN BỘ