Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk - Quân khu 5 đã có một bề dày truyền thống đầy tự hào, 76 năm với 16 chữ vàng: Tuyệt đối trung thành, kiên cường dũng cảm, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến quyết thắng. Hãy cùng chương trình "Chúng tôi - Chiến sĩ" gặp gỡ các cán bộ chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk - Quân khu 5.

TRỌN BỘ