Chúng tôi - chiến sĩ là chương trình giới thiệu về đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đến khán giả cả nước cùng với đó cũng ghi dấu sự nỗ lực của các quân, binh chủng, học viện, nhà trường trong toàn quân. Chương trình không chỉ là món ăn tinh thần của mỗi đơn vị, chiến sĩ mà còn là của cả khán giả cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Trong số tuần này, chương trình sẽ chào đón các chiến sĩ đến từ Công ty 715/ Binh đoàn 15

TRỌN BỘ