Tuần này, "Chúng tôi - Chiến sĩ" gặp gỡ với các cán bộ chiến sĩ đến từ Kho Xăng dầu 182 - Kho Xăng dầu chiến lược thuộc cục Xăng dầu / Tổng cục hậu cần. Đơn vị được thành lập vào tháng 6/1976 với chức năng nhiệm vụ là bảo đảm xăng dầu, vật tư chí tài cho các đơn vị quân đội trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

TRỌN BỘ