Những nội dung chính đáng chú ý: Xóa bỏ rào cản vắc xin cho các nước đang phát triển; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cuba và dự Phiên họp cấp cao Khóa 76 Đại hội đồng LHQ; Chuẩn bị sống 'bình thường mới': đỉnh căng thẳng đã qua.

TRỌN BỘ