Những nội dung đáng chú ý: Quyết tâm cao nhất vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Trọng trách với quốc gia, dân tộc; Thêm quyền để Chính phủ chống dịch; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch COVID-19; Ông Nguyễn Đức Chung và vợ thân với ông chủ Nhật Cường ra sao?;...

TRỌN BỘ