Những nội dung đáng chú ý: Cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối và thành công; Trong khó khăn, càng ngời sáng “sức mạnh Việt Nam”; 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV; Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; Cần có gói hỗ trợ mới; ICAEW: Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay có thể đạt 7,6%.

TRỌN BỘ