Những nội dung đáng chú ý: Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; Lan toả khát vọng độc lập và tinh thần dấn thân vì Tổ quốc; Lựa chọn đúng đắn, phù hợp với khát vọng, phẩm giá Việt Nam; Để chủ nghĩa, học thuyết luôn tươi mới; Giải phóng triệt để con người về mặt xã hội; Chặn dịch lan ra vùng an toàn; Đừng hiểu sai vải thiều Lục Ngạn;..

TRỌN BỘ