Những người thiện tâm đã cùng nhau xây dựng một bếp ăn từ thiện dành cho các bệnh nhân không gia đình, người thân tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Bếp ăn được thành lập từ năm 2016. Suốt 4 năm qua dù nhiều khó khăn nhưng bếp ăn chưa một lần tắt lửa.

TRỌN BỘ