Nghề làm gốm là một trong những nghề truyền thống của người M'nông Rlăm ở tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày nay, buôn Dơng Bắk, xã Yang Tao là nơi duy nhất trên Tây Nguyên còn lưu giữ quy trình làm gốm cổ của người M'nông Rlăm, với điểm đặc biệt là việc tạo men gốm bằng độ cháy đen của vỏ trấu.

TRỌN BỘ