Ngành công tác xã hội có vai trò quan trọng, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh có thể đương đầu với các vấn đề của cá nhân và xã hội liên quan đến bệnh tật. Hiện có nhiều đơn vị cũng đang triển khai các hoạt động nhằm giúp cho bệnh nhân có được tinh thần thoải mái nhất khi điều trị bệnh.

TRỌN BỘ