Em trai của chủ spa đã mang hoa đến tặng Yến kỷ niệm 1 tuần họ quen nhau. Anh ta hi vọng Yến sẽ nhận bó hoa đó. Toàn kiên nhẫn đứng đứng chờ trước cổng nhà Yến để được gặp cô. Thấy vậy, Yến vội quay xe đi, tránh mặt Toàn.

TRỌN BỘ