Ông Phương một lần nữa gặp Yến để muốn hàn gắn cho vợ chồng cô. Toàn bị một vị khách khó chịu mắng vốn vì rau ăn lẩu bị héo. Toàn làm quản lý nên đứng ra nhận trách nhiệm và bị chủ trừ 3 ngày lương. Xem ra Toàn làm việc nào cũng “xôi hỏng bỏng không”…

TRỌN BỘ