Tên chồng lưu manh và vũ phu của chị Xuân đã đến tận nhà gặp ông Phương để đưa ảnh của Toàn và Xuân đang đi cùng nhau. Ông Phương sững người vì con trai lại đi tằng tịu với người đàn bà đã có chồng.

TRỌN BỘ