Tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, hộ cận nghèo thì bị từ chối gia hạn sổ, còn hộ thoát nghèo thì lại nhận sổ cận nghèo. Nhập nhằng dẫn đến nhiều bất thường trong chi tiền hỗ trợ COVID-19 - Câu chuyện của Tiêu Điểm hôm nay.

TRỌN BỘ