Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái không phải là vấn đề mới, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến mọi thứ trầm trọng hơn. Mất việc làm, giảm thu nhập, đời sống khó khăn đang trở thành chất xúc tác khiến các hành vi bạo hành gia tăng. Nhiều phụ nữ vẫn phải vật lộn mưu sinh trong khi luôn bị ám ảnh bạo hành đeo bám.

TRỌN BỘ