Trong chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, càng nhiều nhóm tuổi được tiêm khả năng hình thành miễn dịch cộng đồng càng cao. Trẻ em và thanh thiếu niên nằm trong nhóm ưu tiên tiêm chủng, trong bối cảnh năm học mới đã và chuẩn bị bắt đầu ở một số đất nước, việc tiêm vắc xin cho trẻ ngay tại thời điểm này là vô cùng cần thiết.

TRỌN BỘ