Đàm phán Thoả thuận Thương mại hậu Brexit hoàn tất chỉ một tuần trước khi quá trình chuyển tiếp kết thúc vào ngày 31/12 tới. Việc thỏa thuận được thông qua ở thời điểm quan trọng khiến các nhà lãnh đạo châu Âu và người dân nước Anh đều cảm thấy nhẽ nhõm. Mặc dù vậy, thị trường vẫn phản ứng thận trọng, các chỉ số chứng khoán quốc tế chỉ biến động nhẹ trong phiên tối qua và sáng nay.

TRỌN BỘ