Những thông tin đáng chú ý: Hành khách hàng không tăng mạnh ngày cận Tết; doanh nghiệp TMĐT kích hoạt phương án chống dịch dịp tết; sức mua hàng tết sụt giảm tại chợ truyền thống; chủ động phòng tránh quá tải tại các cây ATM; nhu cầu đối với các thiết bị không chạm và AI tăng mạnh trong mùa dịch;...

TRỌN BỘ