Đàm phán Thỏa thuận Thương mại hậu Brexit hoàn tất là sự kiện được báo chí châu Âu cuối tuần qua phân tích chi tiết. Mặc dù cả nước Anh và Liên minh châu Âu đều tuyên bố chiến thắng trong đàm phán, nhưng theo báo chí châu Âu, làm gì có cuộc chia tay nào không gây thiệt hại cho cả hai bên?

TRỌN BỘ