Những nội dung chính có trong chương trình: Nuôi tôm dưới tán rừng, mô hình mang lại hiệu quả và bền vững cho ĐBSCL; Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ tăng mạnh nhất nhiều năm; Chi phí vận chuyển một container hàng hóa từ châu Á tới châu Âu tăng phi mã lên đỉnh mới; Công khai, minh bạch quỹ vắc xin phòng COVID-19.