Từ khi quỹ vắc xin phòng COVID-19 được Thủ tướng ký thành lập thì không chỉ những doanh nghiệp, tổ chức mà cả những cá nhân trên cả nước cũng đã tham gia hưởng ứng, đóng góp và ủng hộ vào quỹ. Mỗi một đóng góp dù lớn hay nhỏ cũng là góp phần tạo nên làn sóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

TRỌN BỘ