Mỗi đóng góp của các bạn cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19 lúc này, dù ít hay nhiều, cũng đều là sự chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch. Thông tin chuyển khoản: 1) Tài khoản nhận tiền trong nước: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Số tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR). 2) Tài khoản nhận tiền nước ngoài: Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019 Account number: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR). Beneficiary Bank: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam - Operation center Branch. Swift code: BFTVVNVX001.

TRỌN BỘ