Quốc hội vừa thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, theo đó, trong thời gian tới đây, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được tính toán phù hợp với pháp luật về giá và dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay vì tính theo đầu người như hiện tại. Hình thức tính toán phí rác theo hình thức mới này sẽ được tiến hành trước năm 2025 và áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

TRỌN BỘ