Thay vì bỏ đi những vỏ hộp sữa rỗng sau khi đã sử dụng, nhiều trường học ở Hà Nội đã bắt đầu thu gom vỏ hộp rồi đem tái chế thành sản phẩm có ích. Vậy quy trình tái chế vỏ hộp sữa như thế nào? Sản phẩm cuối cùng sau quy trình tái chế là gì? Cùng tham quan mô hình thu gom vỏ hộp sữa để tạo ra các sản phẩm có ích cho cộng đồng.

TRỌN BỘ