Nếu không kịp thời xử lý, Hà Nội sẽ ngập chìm bởi rác trong 3-4 ngày nữa. Cơ quan chức năng đang có những biện pháp quyết liệt, nhằm giải quyết việc người dân chặn xe xử lý rác thải ở bãi rác Nam Sơn.