Một số nội dung nổi bật trên báo chí sáng nay: Lần đầu tiên, nông dân trồng lúa Đồng bằng Sông cửu Long thu lãi kỷ lục, khoảng 50%. Sẽ có gần 2 triệu tấn pin mặt trời thải loại vào năm 2030. Thu phí tự động vận tải hành khách công cộng tại Tp. Hồ Chí Minh: Tiến tới liên thông, tích hợp, nôi dung trên tờ Sài Gòn giải phóng.

TRỌN BỘ