Những thông tin đáng chú ý trên các trang báo: Việc điều chỉnh lương hưu trong bối cảnh hiện nay là phù hợp và cần thực hiện sớm. Trong khi các gói hỗ trợ lần thứ nhất chưa phát huy hết tác dụng, các doanh nghiệp cho rằng, ở gói hỗ trợ kinh tế lần 2 cho doanh nghiệp cần phải gỡ "nút thắt". Sở GTVT thành phố Hà Nội bổ sung thêm 17 điểm dừng xe buýt dọc lộ trình tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

TRỌN BỘ