Những tin chính được các trang báo sáng nay: Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 phải thực sự nghiêm túc, chất lượng. Theo tờ Lao động, đang có làn sóng tài năng Việt trở về nước, hứa hẹn những tỷ USD mới. Nhiều giải pháp thực tiễn đang được tính đến nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá vật liệu làm cao tốc Bắc Nam do khan hiếm.

TRỌN BỘ