Trong bối cảnh già hóa dân số liên tục gia tăng, nhiều quốc gia đã bắt đầu lập chiến lược thu hút chi tiêu và đầu tư từ tầng lớp người cao tuổi để thúc đẩy nền kinh tế - còn được gọi là những "đồng USD bạc". Quá trình này cũng đã bắt đầu tại Trung Quốc, đặc biệt là với nhóm "người cao tuổi 2.0" - những người về hưu sử dụng công nghệ.

TRỌN BỘ