Tròn một năm sau chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, số doanh nghiệp công nghệ mới xuất hiện thêm là gần 13.000 doanh nghiệp, tương đương với 28% của suốt 30 năm qua. Con số cho thấy COVID-19 là một cơ hội "trăm năm", tạo cú huých cho quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam. Lấy doanh nghiệp là trung tâm để hỗ trợ tiếp cận thông tin về đổi mới sáng tạo cũng chính là trọng tâm của Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo của Việt Nam 2021, diễn ra vào ngày 9,10/1 tới đây tại Hà Nội.

TRỌN BỘ