Atiso là cây trồng quen thuộc của nông dân trong vài năm gần đây. Không chỉ sản xuất nguyên liệu, các HTX còn chuyển sang chế biến thành sản phẩm bán trên thị trường, giúp tăng thêm nguồn thu và quảng bá thương hiệu Atiso rộng rãi.

TRỌN BỘ