Thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến rất nhiều với tên gọi Sài Gòn, là thủ đô tài chính và kinh tế của Việt Nam. Đây là đô thị năng động của hơn 10 triệu dân đang phát triển mạnh để trở thành một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trong khu vực.

TRỌN BỘ