Nhiều nhà đầu tư quốc tế hướng vào Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội chuyển dịch chuỗi sản xuất đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và các yếu tố địa chính trị trên thế giới. Đây là cơ hội cho Việt Nam và cần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón nhận làn sóng đầu tư mới.

TRỌN BỘ