Việc Minh (Quốc Thái) thường xuyên dẫn Quang tới chơi nhà Ngọc (Thu Quỳnh) khiến Thủy (Thúy Hằng) nóng mắt. Thủy yêu cầu chồng không được lôi Quang đi cùng mỗi khi gặp Ngọc và đùng đùng dọn đồ bỏ đi. Minh muốn giữ vợ lại nhưng bất thành khi Thủy khăng khăng: "Từ bây giờ cho đến khi anh nghĩ được giải pháp, tạm thời mình ly thân đi".

TRỌN BỘ