Ngọc muốn đưa Minh cùng quay về Pháp, Kha đồng ý lời cầu hôn của Hoàng? Kha có vẻ đã đồng ý lời cầu hôn của Hoàng nên đã nguyện thề bên nhau sâu đậm đến thế Ở 1 diễn biến khác, căng thẳng vẫn xảy ra với vợ chồng Minh - Thủy, Thủy trách chồng vô tình, luôn không có mặt mỗi khi vợ cần. Ngọc thủ thỉ với bà Mai về việc sắp phải quay trở lại Pháp và điều mà Ngọc mong muốn nhất là có thể đưa Minh đi cùng?

TRỌN BỘ