Trong bữa cơm gia đình, bà Mai nói với vợ chồng Minh - Thuỷ bà không muốn thấy cảnh mất mát này thêm một lần nào nữa. Nhiều lần bà đã muốn Minh chuyển công tác nhưng lần này bà kiên quyết hơn. Bà Mai nói Minh buộc phải chuyển đi chỗ khác. Riêng Minh thì vẫn lần nữa, anh thực sự không muốn rời bỏ công việc này.

TRỌN BỘ