Tại nhiều nước Đông Nam Á, quá trình mở cửa trở lại du lịch đã và đang diễn ra. Trong đó, Thái Lan là một trong những quốc gia đi đầu khi thử nghiệm mô hình hộp cát Phuket từ tháng 7. Singapore cũng đang tiếp tục mở cửa biên giới để phục hồi du lịch.

TRỌN BỘ