Những nội dung đáng chú ý: Singapore siết chặt nhập cảnh từ Australia và Trung Quốc; Hà Nội trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT qua bưu điện; Đà Nẵng phong tỏa 4 phường của quận Sơn Trà; Cung cấp đủ oxy cho các bệnh viện TP. Hồ Chí Minh; Chiến lược giúp Đông Nam Á đảo ngược tình thế.

TRỌN BỘ