Những tin tức đáng chú ý: Hiệu quả vùng an toàn dịch bệnh dại; nâng cao chất lượng lao động khu vực miền núi; đẩy mạnh đào tạo nghề tại vùng cao; Việt Nam có tổ hợp chế biến gà lớn nhất Đông Nam Á; thúc đẩy chăn nuôi gà công nghệ cao;...

TRỌN BỘ