Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV - chính thức khai mạc sáng nay, 24-3. Trong chương trình kỳ họp này có phần tổng kết công tác nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ, nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách mang tính đột phá đã được ban hành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

TRỌN BỘ