Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào (1971-2021), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật Trên đỉnh Trường Sơn. 50 năm là một khoảng thời gian dài, nhiều câu chuyện có thể bị lãng quên, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn nhớ đến thì lịch sử sẽ luôn sống mãi. Những bài học không bao giờ cũ từ chiến thắng Đường 9 – Nam Lào như lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh chính là truyền thống của dân tộc Việt Nam.

TRỌN BỘ