Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, trong cả ngày 26/3/2021, Quốc hội khóa XIV họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về các nội dung sau: - Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội. - Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

TRỌN BỘ