Theo nghiên cứu của nền tảng Social Listening và Data Analytics của YouNet Media, GenZ là thế hệ thích phá cách, không làm theo những quy tắc đã có sẵn. Hoạt động nào mới thực sự là mong muốn của thế hệ này trong lễ tốt nghiệp? Mời quý vị đến với lễ trao bằng tốt nghiệp Zlife năm 2022 với cử nhân đầu tiên - Nguyễn Lê Bảo Duy.

TRỌN BỘ