Những buổi học online, chơi game online hay thậm chí cả sinh nhật online,.. đã trở thành một trong những kỷ niệm khó quên trong quãng đời học sinh của thế hệ 2k4. Buổi bế giảng cuối cùng của các bạn học sinh 2k4 đã diễn ra thật sự là một sự bùng nổ của các cảm xúc.

TRỌN BỘ