Thành phố Hà Nôi ghi nhận có hơn 72.000 người trở về từ Đà Nẵng kể từ ngày 8/7/2020, trong đó đã lấy mẫu test nhanh covid-19 cho gần 50.000 người. Kết quả là trong ngày hôm qua , có 11 mẫu thử cho kết quả dương tính lần 1, tuy nhiên khi xét nghiệm sinh học phân tử, xét nghiệm kháng nguyên tiếp theo thì 10 trong số 11 trường hợp này đã lại có kết quả âm tính, còn một mẫu đang chờ kết quả.

TRỌN BỘ