Tình hình dịch bệnh Covid 19 và các biện pháp phong tỏa kéo dài đã khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc cảm thấy lo ngại về triển vọng kinh doanh. Tuy nhiêu giới chức Trung Quốc cho biết, tình trạng này sẽ không kéo dài và khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc trong dài hạn vẫn rất tích cực

TRỌN BỘ